Karta

Förstoringsbar karta över utställningen

Färg slättsjö

Slättsjö

Färg fjäll

Fjäll

Färg myrmarker

Myrmarker

Färg lövskog

Lövskog och odlingslandskap

Färg barr

Barrskog

Färg kust

Kustnära landskap