Fladdermöss

Två vanliga arter

Det finns många arter av fladdermöss. Den nordiska fladdermusen, som du ser i den övre montern, och den långörade fladdermusen i den nedre, är vanliga arter i Sverige. Här jagar de båda en insekt av arten allmänt bandfly, som flyger på nätterna under sommar och tidig höst.

Lyssna på maten

Fladdermössen jagar flygande insekter – nattflyn, nattsländor och myggor. Fladdermössen har dålig syn som inte ger skarpa bilder. Istället upptäcker de sina byten med hjälp av hörseln.

Nära människan

Många arter av fladdermöss trivs i odlade landskap, nära samhällen och gårdar.